+385 91 4556 719 info@nava-dlg.hr

Obavijest o privatnosti

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korištenja ove web stranice kao i ugovaranja naših usluga pažljivo pročitate ovaj dokument.

VODITELJ OBRADE

NAVA DLG d.o.o.
Rubetićeva 27
10000 Zagreb

OIB: 76321814888

e-mail kontakt: info@nava-dlg.hr
telefon:091 4556 719

 

PRAVNI TEMELJ I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

NAVA DLG d.o.o. kao voditelj obrade može obrađivati Vaše osobne podatke u skladu s ovom Obaviješću o privatnosti i to na nekom od temelja propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim propisima kojima se uređuje obveza voditelja obrade vezano na obradu osobnih podataka.

Ova Obavijest o privatnosti primjenjuje se i sastavni je dio svakog ugovornog i bilo kojeg drugog odnosa između NAVA DLG d.o.o. i korisnika, kao i prilikom korištenja naše web stranice te ulaskom u bilo koji oblik komunikacije s NAVA DLG d.o.o.

NAVA DLG d.o.o. može obrađivati Vaše osobne podatke na sljedećim temeljima i u svrhe navedene kako slijedi:

a/ jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u svrhu:

 • izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora
 • ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa s korisnicima usluga koji rezerviraju smještaj, aranžman, prijevoz i ostale turističke usluge;
 • kreiranja ponude
 • pružanja turističke usluge iz ugovora;
 • izdavanja računa i naplate;
 • omogućavanja kartičnog plaćanja;
 • komunikacije s korisnicima;
 • omogućavanja svih drugih usluga ugovorenih s korisnicima

b/ radi poduzimanja radnji na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora u svrhu:

 • identifikacije korisnika;
 • izrade potrebne dokumentacije;
 • kreiranja ponude
 • komunikacije s korisnicima;
 • u bilo koje druge svrhe radi uspostavljanja ugovornog odnosa s korisnicima

c/ jer je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade u svrhu:

 • odgovaranja na prigovore korisnika;
 • vođenja evidencija posjetitelja;
 • unošenja u e-visitor odnosno drugi slični državni sustav;
 • prijave posjetitelja te poduzimanja svih drugih zakonom propisanih radnji;
 • pokretanja odgovarajućih postupaka u slučaju kršenja odredbi i uvjeta uspostavljenog ugovornog odnosa;
 • pokretanja odgovarajućih postupaka radi naplate dugovanja;
 • postupanja po drugim zahtjevima nadležnih tijela;
 • u slučaju ostvarivanja drugih pravnih obveza NAVA DLG d.o.o.

d/ na temelju legitimnih interesa NAVA DLG d.o.o. kao što su zaštita osoba i imovine (npr. provođenjem sustava video nadzora), pokretanje odgovarajućih postupaka u slučaju kršenja odredbi i uvjeta uspostavljenog ugovornog odnosa, radi dostavljanja podataka na zahtjev nadležnih državnih tijela te radi naplate dugovanja

e/ na temelju suglasnosti: u određenim slučajevima, kada se obrada vrši ni na jednom naprijed navedenom temelju, NAVA DLG d.o.o. može zatražiti suglasnost korisnika za obradu podataka u određene svrhe.

 

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

NAVA DLG d.o.o. kao voditelj obrade može obrađivati sljedeće osobne podatke korisnika usluga:

 • identifikacijske podatke korisnika (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa stanovanja, adresa za dostavu računa, podaci sadržani u osobnoj iskaznici i sl.);
 • kontaktne podatke korisnika (telefon, mobitel, e-mail i sl.);
 • podatke iz dokumentacije koja se podnosi NAVA DLG d.o.o. (preslika osobne iskaznice, putovnice i slično);
 • bankarske podatke (broj računa, banka i slično);
 • dodatne podatke sadržani u narudžbenicama, rezervacijama, računima, izjavama, komunikaciji te drugoj dostavljenoj dokumentaciji;
 • podaci prikupljeni video nadzorom (slika, glas i sl.);
 • druge potrebne podatke koje korisnik dostavi NAVA DLG d.o.o.;
 • podaci prikupljeni putem kolačića korištenjem web stanice.

 

Podaci koje NAVA DLG d.o.o. obrađuje nužni su za sklapanje i izvršenje ugovora i ispunjenje ugovornih obveza (ugovorna obveza NAVA DLG d.o.o. kao voditelja obrade) te kako bi NAVA DLG d.o.o. mogla poštivati i izvršavati svoje pravne obveze (zakonska obveza NAVA DLG d.o.o. kao voditelja obrade). Također, određene podatke NAVA DLG d.o.o. je obvezna obrađivati jer to propisuju mjerodavni propisi. Ako određeni podaci ne budu dani NAVA DLG d.o.o., NAVA DLG d.o.o. možda neće biti u mogućnosti zasnovati ugovorni odnos s korisnikom usluge odnosno omogućiti korisniku ostvarivanje njegovih prava i pružiti mu usluge. Kada NAVA DLG d.o.o. obrađuje podatke na temelju suglasnosti, korisnik te podatke nije dužan dati, ali tada NAVA DLG d.o.o. možda neće moći pružiti korisniku prava na koja se odnosi navedena suglasnost.

 

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

NAVA DLG d.o.o. osobne podatke može dijeliti i s trećim osobama kao što su:

 • nadležna državna tijela kojima se prijavljuju posjetitelji;
 • pružatelji IT usluga, softverskih usluga, održavatelji web stranice i aplikacija, pružatelji tehničke podrške;
 • poslovni partneri NAVA DLG d.o.o. odnosno pružatelji ugovorenih usluga ili traženih informacija (npr. radi slanja podataka poslovnom partneru: hotelu, prijevozniku ili slično) kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu);
 • nadležna državna tijela (kao što su sudovi, upravna tijela, Fina, MUP i sl.);
 • javni bilježnici;
 • sve treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka te osobe s kojima NAVA DLG d.o.o. uđe u ugovorni odnos u odnosu na pružanje usluga korisnicima.

 

NAVA DLG d.o.o. može prenositi osobne podatke korisnika izvan RH. U tom slučaju propisi o zaštiti osobnih podataka u državama u koje osobni podaci mogu biti preneseni, mogu nuditi slabiju razinu zaštite osobnih podataka u odnosu na pravo RH. NAVA DLG d.o.o. će u tim slučajevima implementirati odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da osobni podaci ostanu zaštićeni i sigurni kada se prenose izvan RH, u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Te mjere uključuju ugovore o prijenosu osobnih podataka koji implementiraju standardne klauzule o zaštiti osobnih podataka ili druge mjere zaštite predviđene GDPR-om. Za više informacija o ugovorima o prijenosu osobnih podataka – kontaktirajte NAVA DLG d.o.o. na kontakte navedene u uvodu.

 

 

ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

NAVA DLG d.o.o. je ovlaštena obrađivati osobne podatke tijekom trajanja ugovornog odnosa.

Nakon prestanka ugovornog odnosa, u skladu s općim zastarnim rokom, NAVA DLG d.o.o. će nastaviti čuvati osobne podatke i daljnjih 5 godina pod uvjetom da ni korisnik usluge ni NAVA DLG d.o.o. u navedenih 5 godina ne pokrenu postupak radi ostvarivanja prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa.

Ako se tijekom općeg zastarnog roka pokrene postupak pred nadležnim tijelima radi ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa između korisnika i NAVA DLG d.o.o., NAVA DLG d.o.o. će čuvati osobne podatke sve do pravomoćnog okončanja postupka, a u slučaju ulaganja izvanrednih pravnih lijekova i drugih pravnih sredstava, sve do konačnog dovršetka svih postupaka kao i eventualnih ovršnih postupaka pokrenutih radi izvršenja donesenih odluka.

Podaci prikupljeni putem video nadzora čuvat će se maksimalno 6 mjeseci.

Ako određeni propis propisuje posebne rokove čuvanja osobnih podataka, osobni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je to određeno navedenim propisom.

 

PRAVA KORISNIKA

Korisnici, u skladu s mjerodavnim propisima, od NAVA DLG d.o.o. kao voditelja obrade imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na podatke korisnika te pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te pravo na prenosivost podataka.

U slučaju da se osobni podaci korisnika prikupljaju na temelju suglasnosti, u bilo kojem trenutku korisnik može povući suglasnost, što neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je povučena.

Također, korisnici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

 

KOLAČIĆI

Web stranica NAVA DLG d.o.o. koristi tehnologiju koja se zove „kolačići“ koja omogućuje da web stranica prepozna posjetitelja.

Kolačiće možete prihvatiti ili ne. Ako odlučite ne prihvatiti kolačiće, postoji mogućnost da svi elementi web stranice neće moći funkcionirati moći funkcionirati kako je zamišljeno, što može utjecati na Vaš doživljaj web stranice.

Za više informacija o korištenju kolačića, molimo Vas proučite dokument Privatnost i korištenje kolačića koji je objavljen na našoj web stranici.

 

IZMJENE I DOPUNE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

NAVA DLG d.o.o. će redovno ažurirati ovu Obavijest o privatnosti te će na svojoj web stranici uvijek objaviti posljednju važeću verziju.

Objavom na web stranici smatra se da su korisnici obaviješteni o novoj Obavijesti o privatnosti te je dužnost korisnika da redovno prate promjene.

Stupanjem u ugovorni odnos, posjetom web stranice ili ulaskom u bilo koji oblik komunikacije s NAVA DLG d.o.o., dajete svoju suglasnost da Vas NAVA DLG d.o.o. izvijesti o izmjeni Obavijesti o privatnosti objavom na web stranici.

 

Zagreb, 12.2.2020.